thuiszorg RotterdamOndersteunende en Activerende begeleiding

Ondersteunende begeleiding:

Ondersteunende begeleiding (ook OB genoemd) is gericht op mensen die te maken hebben met verlies van zelfredzaamheid, regieverlies en sociaal isolement. Zij zijn niet meer in staat zelf hun dagelijks leven te overzien.

De begeleiding van 24thuiszorg is erop gericht de cliënt te leren accepteren hoe nu om te gaan met de persoonlijke leef- en gezondheidssituatie om deel te kunnen blijven uitmaken van deze samenleving en ter voorkoming van een sociaal isolement.

24thuiszorg biedt ook praktische ondersteuning, zoals het helpen bij het plannen van de dagelijkse / wekelijkse bezigheden zoals zaken regelen, toezicht houden, helpen de dag in te vullen en om beter de regie te kunnen voeren over het eigen leven. Maar ook dagverzorging of dagbesteding of hulp bij het leren zorgen voor het eigen huishouden. Bij het ondersteunen van het behoud van vaardigheden wordt vooral gekeken naar wat iemand nog wel kan in plaats van wat iemand niet meer kan.

Activerende begeleiding:

Anders dan bij ondersteunende begeleiding (ook AB genoemd) is activerende begeleiding gericht op de gevolgen van een aandoening. Deze begeleiding is meestal van kortdurende aard en erop gericht om vaardigheden of gedrag te veranderen en /of te verbeteren, zodat de cliënt leert om te gaan met ziekte, aandoening of stoornis en meer uit het leven kan halen dan wat hij /zij had voorzien.

Bij activerende begeleiding kunt u denken aan: gesprekken, trainingen en oefeningen om gedrag en sociale vaardigheden te veranderen c.q. te verbeteren

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password